Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm