Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: tàu bị nạn trên vịnh Nha Trang