Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: Liên minh Kỷ lục Thế giới