Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: hỗ trợ người dẫn vùng lũ