Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: giải ba quốc tế viết thư UPU