Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: chủ tịch UBND ông Trần Thắng