Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ