Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân