Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: ba cha con tử vong vì bị lũ cuốn