Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: 5 người thoát nạn