Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: 43 người khiếm thị thắng giải tin học