Miền Trung Yêu Thương                                               14 Tỉnh thành

Thẻ: 3 nước đông dương